× Home Werkwijze over VPA Meedoen? Contact
Start de app Geen actieve sessie
Of ga hier door naar de website.

Over Vox Pop Academy

Vox Pop Academy is een digitaal platform voor burgerschapsontwikkeling in het onderwijs gebaseerd op online discussies tussen leerlingen door heel Nederland.

De methode past goed bij de burgerschapsopdracht van het voortgezet onderwijs en het mbo. In onze pluriforme samenleving is diversiteit een grondbeginsel, en het is belangrijk dat leerlingen zich hier van jongs af aan bewust van zijn en mee om leren gaan. Vox Pop Academy probeert hier op een innovatieve en interactieve manier een bijdrage aan te leveren. Lees meer...

Vox Pop Academy is adaptatie van de succesvolle platforms gebruikt in aanloop naar de verkiezingen in oa. Nederland, Duitsland en Hongarije, en vanuit de gedachte dat het logisch is om niet alleen de kiezers van nu, maar ook de kiezers van morgen te willen bereiken.

Het primaire doel van Vox Pop Academy is het bevorderen van democratische en burgerschapsvaardigheden. Het leerproces wordt met een analyse inzichtelijk gemaakt. Er wordt een analyse gemaakt over hoe de leerlingen praten over allerlei stellingen en onderwerpen. Deze informatie wordt in een rapport teruggekoppeld aan de docent/school in kwestie, zodat zij kunnen zien wat de uitwisseling heeft opgeleverd voor hun leerlingen. Daarnaast kan het worden gebruikt als participatietool (richting de politiek) en hebben de gegevens academische waarde voor publieke kennisinstituten. Lees onze privacyverklaring hier

 

Vox Pop Academy gebruikt online technologie om de vezels van de democratie te versterken – één discussie per keer.

 

VPA is een onderdeel van de Vox Pop Foundation

In de media

Werkwijze

De Vox Pop methode betreft het tot stand brengen van anonieme één-op-één gesprekken, door leerlingen van verschillende scholen aan elkaar te koppelen en relevante stellingen te laten bediscussiëren.

Leerlingen door heel Nederland gaan tijdens de (maatschappijleer) les tegelijk naar het platform, bijvoorbeeld in een computerlokaal of elders, op hun tablet/telefoon, waarna zij worden gekoppeld aan leerlingen van andere scholen. Aan de hand van prikkelende stellingen kunnen leerlingen in de chats hun democratische vaardigheden oefenen en kennismaken met de belevingswereld van andere leerlingen door in discussie te gaan met leeftijdgenoten. Er kan steeds na een aantal minuten gewisseld worden van gesprekspartner. Zo kan bijvoorbeeld een leerling uit de Haagse Schilderswijk praten met leeftijdgenoten uit Amsterdam, Wassenaar en Franeker, en in aanraking komen met een reeks aan verschillende meningen en onderwerpen. Lees meer...

Deelnemende scholen worden vooraf ingelicht over het betreffende thema, en krijgen een digitaal lespakket aangeleverd. Vox Pop Academy biedt leerlingen een spannend, interactief en leerzaam lesuur. Het is de bedoeling dat er veel verschillende sessies zullen plaatsvinden met zoveel mogelijk deelnemende scholen. Voorafgaand aan de editie kunnen de docenten of andere partijen inspraak hebben op het betreffende thema. Zo wilt Vox Pop Academy gezamenlijk een community creëren waarbij leerlingen kunnen leren van andere leefwerelden, en zowel hun eigen mening als hun school kunnen vertegenwoordigen tijdens deze interactieve sessies.

Gebruikersstroom

Stap van

Meedoen?

We zijn op zoek naar zoveel mogelijk deelnemende klassen in het voortgezet onderwijs. Ben jij een docent of schoolbestuurder en zou je het leuk vinden om binnenkort aan een Vox Pop Academy sessie deel te nemen? Stuur ons een berichtje!

Voorwaarden:

  • Voor de eerste pilot zijn we ook zoek naar de klassen maatschappijleer op havo-vwo niveau. Bij succes zullen we dit natuurlijk uitbreiden!
  • De applicatie is te gebruiken vanaf desktop, tablet of mobiel (computerlokaal of mediatheek is dus niet per se nodig!)
  • Tijd voor de les
  • De docent dient een klein deel van een eerdere les te gebruiken om de leerlingen in te lichten en hen van het door ons gegeven digitale lespakket te voorzien
  • Deelnemende docenten dienen via de mail akkoord te geven op de voorwaarden (zie de privacyverklaring voor meer informatie over dataverzameling en -gebruik)

Contact

Heeft u een vraag? of wilt u een keer kennismaken in een persoonlijk gesprek? Zoek dan contact via de telefoon of mail. Wij doen ons best jouw vraag binnen 24 uur te beantwoorden. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Contact:

Contactformulier

Partners

Stap 1 Selecteer je school

Selecteer je school

Stap 2 Vul hier uw gegevens in