× Home Werkwijze over VPA Meedoen? Contact

Privacy beleid

De website “vox-pop.academy” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Stichting Vox Pop (hierna: Vox Pop), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67787193. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. 

Vox Pop garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van de missie van Vox Pop Academy, legt Vox Pop gegevens vast van deelnemende leerlingen. Hieronder volgt een eenvoudig overzicht. 

Op de website (buiten een VPA sessie): 

 1. Van alle bezoekers van de website worden standaard leeftijd, geslacht en locatie van de school opgeslagen, deelname is niet volledig anoniem.
 1. Het IP-adres van de school van deelnemende leerlingen wordt opgeslagen, maar na 24 (vierentwintig) uur verwijderd. Deze tijdelijke opslag is nodig om mogelijk misbruik na te kunnen trekken. 
 1. Leerlingen voeren bij deelname een gebruikersnaam in. Dit mag een verzonnen woord zijn, maar dient wel te worden afgestemd met de docent, zodat in een later stadium via de docent de participant kan worden teruggevonden. Dit is om te zien of leerlingen zich wel aan de debatregels houden.  
 1. Leerlingen selecteren bij deelname hun school. Ook deze selectie wordt opgeslagen. We willen graag weten hoe leerlingen van verschillende scholen praten over de betreffende stellingen. 
 2. Het is voor Vox-Pop mogelijk om te achterhalen welke leerling wat heeft gezegd. Dit is om te zien of leerlingen zich wel aan de debatregels houden.  

 

Tijdens de discussies: 

 1. Tijdens de discussies die leerlingen met elkaar hebben worden de reacties op stellingen opgeslagen.  
 1. Ook het aantal stellingen per discussie slaan we op. 
 2. De ‘likes’ die gegeven worden tijdens de discussies slaan we op. 
 1. De transcripten van de gesprekken worden opgeslagen, maar na maximaal 2 (twee) weken (14 dagen) verwijderd. Deze tijd hebben we nodig om met behulp van taaltechnologie een goede analyse te maken, en terug te koppelen naar de docent/school en eventuele andere onderzoeks- en kennisinstituten (maar nooit commerciële partijen). De transcripten worden uniek gekoppeld aan de gebruikersnaam en schoolnaam.
 2. De tijdsduur van de discussie per stelling slaan we ook op. 

 

Vox Pop gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar missie (zie ‘over Vox Pop’). Kort samengevat hopen we met de verzamelde gegevens een aantal dingen te weten te komen:    

 • We willen weten hoe en vanuit welke school op de verschillende stellingen wordt gereageerd 
 • We willen weten hoe leerlingen van verschillende scholen praten over het geselecteerde thema. Met taaltechnologie kunnen weer hier hopelijk iets interessants over te weten komen 
 • We willen weten, door te kijken hoe lang er gepraat wordt per stelling, welke onderwerpen de leerlingen het meest aan het hart gaan, en om wat voor leerlingen dit gaat 
 • We willen weten of taalgebruik verschilt per school, per stelling, en per discussiepartner 

Allemaal leuk en aardig, deze informatie, maar wat doen we met de analyse? We willen onderzoeken in hoeverre de bevindingen nuttig zijn voor a) de school in kwestie, voor de in het onderzoek betrokken docent, b) universiteiten die onderzoek verrichten binnen de sociale wetenschappen en/of linguïstiek, en c) overige onderzoeks- en kennisinstituten met een strikt non-profit karakter. De gegevens en daaruit voortvloeiende analyses zullen niet aan commerciële partijen worden vrijgegeven of verkocht.

  

Uw gegevens verwijderen? 
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@vox-pop.org sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Stichting Vox Pop, Admiralengracht 205-2, 1057EW. Vox Pop voldoet binnen twee werkdagen aan uw verzoek. 

 

Privacybeleid andere websites 
Op www.vox-pop.academy zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? 
Stuur dan een e-mail naar info@vox-pop.org. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst. 

 

Wijzigingen 
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. 

 

Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om Google te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij hebben gegevens delen uitgezet. En wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.